Czysta woda smaku doda!

Tlenek wodoru, który według chemicznego wzoru zapisujemy jako H2O lub jak ktoś woli potoczną nazwę – woda, aż w 71% pokrywa naszą planetę. Występuje standardowo jako ciecz, ale może też przybierać postać pary wodnej, a także jako ciało stałe, czyli lód. Zwykle mówi się, że gdzie woda, tam życie. Należy jednak pamiętać, iż pomimo tak ogromnych pokładów wody, w zdecydowanej większości nie jest ona życiodajną cieczą. Większość stanowią wody słone, które przez większość organizmów nie są przyswajalne w celu podtrzymania funkcji życiowych. Przerażające są statystyki, które informują nie tylko o milionach ludzi, nie mających dostępu do wody pitnej, ale przede wszystkim o tysiącach tych, którzy ma wskutek jej braku ponoszą śmierć. Czytaj dalej